Home

English

Diskpart

Dynamisch schijf omzetten naar NTFS zonder data verlies.
Een dynamische schijf heb je alleen nodig als je meer dan 3 partities wil hebben

Eigenlijk 4
Heb je met NTFS al 4 partities, dan zal een extrerne schijf geen drive letter toegewezen krijgen.

Dat moet dan weer aangepast worden met schijfbeheer.

Heb je minder partitees nodig, dan is een dynamische schijf niet nodig.

Het omzetten van Dynamisch naar NTFS
kan met Diskpart, maar dat is niet zonder risico.

Voor je het weet ben je alles kwijt.

De werktwijze is als volgt:

Kloon de originele harddisk.

Zet die kloon in een dockstation aan een computer met het programma AOMEI.

AOMEI Dynamic Disk Manager Pro is eigenlijk het enige (betaalde) programma dat zeker werkt.

Volg de instructies.

Als het gelukt is en alle data nog aanwezig, dan kan die NTFS schijf eventueel weer gekloond worden naar die originele dynamische schijf

Het verdient aanbeveling om nog 1 XP machine aan te houden.

Vooral met het overzetten van bestanden van een Win 7-8 of 10 schijf  heb je dan geen problemen met de toegewezen rechten die je dan eerst naar je toe moet trekken om de bestanden te kunnen benaderen en te kopiren.

XP heeft daar geen enkel probleem mee. 
Mappen zijn direct in te lezen en te
kopiren zonder dat vervelende rechtenbeheer

Klik op de foto voor vergroting

Diskpart.
Om een schijf leeg te maken, te partioneren of een dynamische schijf weer als Basic met MBR te partioneren kan je Diskpart gebruiken.
Een dynamische schijf met behoud van de data naar Basic omzetten gaat over het algemeen niet lukken.
Daar kan je het (betaalde) programma AOMEI voor gebruiken.
Om het risico van data verlies uit te sluiten kloon je die dynamische schijf eerst en probeer je die kloon om te zetten met behoud van de bestanden,

Vanaf de Opdracht-prompt (CMD) of PowerShell (PS), tik je in: diskpart en druk je op <Enter>. Zodra DiskPart is gestart, toont het zijn eigen prompt.

CMD venster met Diskpart
     

Je ziet hier dat DiskPart zijn eigen command-prompt heeft. DiskPart heeft een eigen omgeving waaruit je opdrachten voor diskpart in kunt geven. Een Command Line Interface (CLI) binnen een andere CLI (de CMD Command Line). Wanneer je help typt (of een ongeldig commando) dan geeft DiskPart een overzicht van de bijna veertig commando's die het kent. Laat je echter niet afschrikken door de hoeveelheid commando's, want je gebruikt er zelden meer dan acht!

Alle acties in Diskpart voor je uit op het actieve object (Schijf of Partitie). Pas dn voer je een aktie uit. Bijvoorbeeld het maken van een partities; deze formatteren; een naam en een schijfletter geven.
DiskPart hanteert daarvoor deze werkwijze.
1. Selecteer een fysieke schijf
2. Maak partitie(s)
3. Selecteer de partitie
4. Doe er wat mee (b.v. formatteren)
Om een specifieke schijf te selecteren type je het commando:
select disk

Hoe weet je nu welk nummer de schijf is die je wenst te bewerken? 
Hier kom je achter door het commando list disk in te typen. 
Je krijgt dan:
      
List Disk

Schijfnummers starten bij 0, niet bij 1. Je ziet ook dat beide schijven hun informatie in het Master Boot Record (MBR) opslaan i.p.v. GUID partitie tabel (GPT). Beide schijven zijn basisschijven; niet dynamisch. Daarnaast zie je een aantal kaartslots, waar geen geheugenkaart inzit. Moderne systemen hebben meerstal een GPT partitietabel die meer flexibel is dan de oude MBR-indeling.
    
Uit de onderstaande afbeelding blijkt dat  dit systeem twee schijven heeft. 
De eerste heeft de partities:
1. Windows 7 OS
2. Data en applicaties
Omdat je niet per ongeluk je systeempartities wenst te wissen, moet je weten wat wat is. 
Om meer informatie te krijgen gebruik je select disk gevolgd door detail disk. We starten met disk 0 en zien wat die bevat.
Code:
select disk 0 
detail disk
Dit levert op:

Detail Disk

Je ziet dat het overeenstemt met wat eerder werd aangegeven, maar er is meer! Je ziet een systeempartitie (volume 3) die door het systeem is gereserveerd. Deze bevat opstartbestanden voor Windows. Deze schijf is dus niet degene die we wensen. Nu bekijken we de detail van disk 1. Dat geeft:

Detail Disk

OK. Deze mag wel schoon. We typen nu het commando clean. Dat verwijdert niet echt de inhoud van de schijf. Het wist alleen maar het Master Boot Record dat de index van de schijf bevat. De oude data staat nog steeds op de schijf. Windows 'ziet' die alleen niet meer. De data wordt gaandeweg overschreven door nieuwe gegevens. Dat gebeurt, wanneer de schijf weer in gebruik genomen is, door er een nieuwe structuur aan toe te kennen, over de oude (gewiste) structuur. Wil je alleen maar een volume verwijderen, dan selecteer je die met select volume xx gevolgd door het commando Delete volume.

Om de schijf in gebruik te kunnen nemen, zal er minstens n partitie aangemaakt moeten worden. De meest simpele aanpak is n grote primaire partitie aanmaken met het commando: create partition primary. Wanneer je echter de schijf in meerdere partities wilt delen, moet je de 'size='-parameter toevoegen, gevolgd door de gewenste grootte van de partitie in megabytes. Wanneer je twee partities wenst te maken van 100 GB respectievelijk 598 GB, dan maak je de eerste door in te tikken:
Code:
create partition primary size=102400
(NB: Een gigabyte bestaat uit 1024MB, niet 1000!). Daarna kan de tweede partitie worden gemaakt gewoon door het intikken van create partition primary. Een parameter is niet nodig, omdat je - door het weglaten daarvan - DiskPart opdraagt de resterende ruimte in beslag te nemen. Het resultaat van de commando's is te zien door list partition in te tikken. Wil je een volume verkleinen of vergroten, dan kun je dat respectievelijk met de commando's Shrink size=xxxxx en Extend size=xxxxx uitvoeren (xxxxx geeft aan met hoeveel MB).

Create Partition

Het * voor partitie 2 geeft aan dat DiskPart de focus op deze partitie heeft (scope). Tikken we nu format fs=ntfs label="Back-up" Quick dan wordt die partitie geformatteerd met als bestandssysteem NTFS (= standaard en kan dus ook worden weggelaten) en als naam: Back-up. Quick wil zeggen: doe een snelle formattering.

Willen we partitie 1 ook formatteren, dan eerst de scope verleggen door select partition 1 en daarna format label=data.
  
Met het commando assign kan een vrije stationsletter aan de partitie worden toegekend. Ik geef in:
Code:
assign letter=g
Nu wordt driveletter G: toegekend aan het volume dat de scope heeft.
Met list volume zie je het resultaat.

List Volume

Wil je meer weten?
Raadpleeg de help-functie.
Type maar eens in:
Help
Help format
Help create [volume|partition|vdisk]
Wanneer er data op de schijf staat die van grote waarde is, maak dan eerst een back-up van die gegevens. Overigens gebruik je DiskPart, net als vroeger Fdisk, het meest op schijven die leeg mogen of leeg zijn.